16 март 2007

ЕТИОПИЯ: Най-смешният туристически кич


Етиопците искрено вярват, че са потомци на цар Соломон. Според легендата им около 1000 г. пр. Хр. кралицата на Шеба се отбива на официално посещение в Ерусалим, от което се прибира с няколко съндъка подправки, и бременна.
Кичът е роден от тази история. Той е яйце, върху черупката на което е начертана Звездата на Давид. Яйцето се отваря, и вътре са кралицата на Шеба и цар Соломон в леглото!
Явно самите етиопци са си дали сметка, че доминирането на Соломоновия ген над цял народ чрез един единствен син звучи несериозно. Затова са продължили историята - щом навършва пълнолетие, роденият от Шеба син на еврейския цар навестява баща си в Ерусалим. Соломон го увещава да остане, но след като среща категоричен отпор, изпраща с него синовете на своите приближени.